AVIA Card, onderdeel van Coöperatie AVIA Nederland U.A., Birkstraat 108, 3768HL Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ NODIG HEBBEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING

AVIA Nederland, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of door een AVIA Card aan te vragen in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

AVIA Card verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Om goederen bij u af te leveren
 5. AVIA Card verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De door AVIA Card verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald of voor de duur die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

AVIA Card verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVIA Card blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

AVIA Card gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AVIA Card gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk www.veiliginternetten.nl voor meer informatie.

Hush - Veilig internetten logo

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht tot het inzien, veranderen en verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Het veranderen of verwijderen van uw gegevens kan alleen op schriftelijk verzoek via klantenservice@aviaweghorst.nl

Onderaan elke algemene mail heeft u zelf de mogelijkheid om u af te melden voor onze e-mails.

AVIA Card wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

HOE WE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

AVIA Card neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klantenservice@aviaweghorst.nl.

Bekijk ook onze disclaimer